دسته بندی
کشور سازنده

گواهی ها

پیکو پریمیوم | PICO PREMIUM
ce
down
پیکو پریمیوم | PICO PREMIUM
separator

پیکو پریمیوم | PICO PREMIUM

در ﺳــﺎﻟﻬﺎی اﺧﯿــﺮ ﭘﯿﺸــﺮﻓﺖ ﻫــﺎی ﺗﺪرﯾﺠــﯽ و ﻣﻮﺛــﺮی در زﻣﯿﻨــﻪ ﻟﯿﺰرﻫــﺎی رﻓــﻊ ﺗﺘــﻮ اﺗﻔــﺎق اﻓﺘــﺎده ﮐــﻪ ﻣﯿــﺰان اﺛﺮﺑﺨﺸــﯽ را ﺑــﺎﻻ ﺑــﺮده و ﺑﺎﻟﻌﮑــﺲ ﻋــﻮارض ﺟﺎﻧﺒــﯽ ﮐﻤﺘــﺮی را ﺑﺎﻋــﺚ ﺷــﺪه اﺳــﺖ...

گواهی ها

کیو تن پریمیوم | Q10 premium
ce
down
کیو تن پریمیوم | Q10 premium
separator

کیو تن پریمیوم | Q10 premium

این لیزر با طول موج 1064 نانومتر به صورت Q-switched و long pulse و نیز با قابلیـــت تبدیل این طول موج به 532 نانومتر جهت درمان ضایعات عروقی و برخــــی...

رفع تتو

تجهیزات پزشکی رفع تتو

تجهیزات پزشکی پیشرفته ای برای رفع تتو تولید و اختراع شده اند، ایده پزشکی اشکان، با تعهد به رسالت خود، برترین تکنولوژی های این حوزه را برای درمان در اختیار پزشکان و متخصصین گذاشته است.

PICO PREMIUM

دستگاه Pico premium، سیستم لیزر (Nd:YAG 532 و 1064 نانومتر) با قابلیت ساطع کردن طول موج 595 و 660 نانومتر و قابلیت اتصال هندپیس فرکشنال، برای رفع tattoo و مقاصد مختلف زیبایی و درمانی با حداکثر اثربخشی و ایمنی طراحی گردیده است.

Q10 premium

این لیزر با طول موج 1064 نانومتر به صورت Q-switched و long pulse و نیز با قابلیـــت تبدیل این طول موج به 532 نانومتر جهت درمان ضایعات عروقی و برخــــی ضایعات پیگمانته و از بین بـردن کروموفورهـای خارجـی مانند جوهر انواع tattoo به کار می رود

فیلتر محصولات

استعلام قیمت

جهت اخذ مشاوره و یا لیست قیمت های دستگاه های اشکان اطالاعات زیر را پر کنید و در زمان مشخص شده با شما تماس حاصل خواهیم کرد

حوزه کاری
بازه زمانی تماس
این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .