ایده پزشکی اشکان ،حامی مدافعان سلامت

در این روزهای سخت کرونایی که کرونا جان عزیزانمان را در سراسر جهان تهدید می کند، به اندیشه و هدف خود که حفظ سلامت و رضایت شما بوده است پایبند ماندیم. بی فاصله در کنار کادر درمان خستگی ناپذیرمان ایستادیم، و تلاش کردیم که حتی در سیاه ترین روزها هم خللی در خدمات رسانی به شما عزیزان ایجاد نکند

برای خانه ی همسایه ات چراغی آرزو کن
بی شک حوالی خانه ات روشن تر خواهد شد

در شرکت ایده پزشکی اشکان و به عنوان عضوی از جامعه وظیفه داریم تا با حمایت از محیط زیست، کادر درمان و بانوان و کودکانمان وظایف خود را در قبال جامعه ای که در آن زندگی می کنیم، انجام دهیم

کنار هم هستیم برای ایرانی زیباتر

ما در قبال جامعه ای که در آن زندگی می کنیم و شهروندانی که هر روز از کنارشان می گذریم مسئولیم

حمایت از بانوان، اشخاص آسیب پذیر جامعه، محیط زیستمان وظیفه ما نیست، بلکه حقی بر گردنمان است این دین ماست هرچند اندک برای حمایت از میهنمان

شرکت ایده پزشکی اشکان در راستای مسئولیت های اجتماعی خود و با در نظر گرفتن منشور اخلاقی با کمپین های زیر در کنار هم وطنان خود بوده است

حمایت از مدافعان سلامت

پویش حمایت از بانوان

پویش نذر طبیعت

حمایت از کودکان خیریه محک

حمایت از خانه امن آتنا

حمایت از خانه ای بی

مدافعان سلامت کشورمان را تنها نمیذاریم

با آزمایشات منظم دوره ای و واکسیناسیون تمامی پرسنل تلاش کردیم تا نقشی هرچند کوچک در حفظ زنجیره سلامتی داشته باشیم. در روزهایی که کرونا جان های بیشماری را گرفته ما در شرایط عدم ثبات نرخ ارز، تمام تلاشمان را به کار می بریم تا بالا رفتن لحظه ای  قیمت ارز تا حد ممکن تاثیری بر خدماتمان نداشته باشد

همواره درکنارتان هستیم و تلاش کرده ایم که این پاندمی خللی در خدمات رسانی به شما مشتریان عزیز ایجاد نکند
ما متعهد هستیم به خدمات رسانی به جامعه درمانی کشور، حتی بافاصله و حتی در روزهای کرونایی
 

برای ایرانمان...

در دو سالی که گذشت و کرونا گریبان عزیزانمان را گرفته بود، از زندگی های دیگری که در جریان نابودی بودند، غافل نماندیم

غافل نماندیم از خشکسالی های شدیدی که گریبان حیات وحش را هم گرفت و گونه های بیشماری از حیوانات را آواره کرد و در معرض خطر نابودی قرارداد. تمام تلاشمان را کردیم تا در کنار محیطبانانمان و با کمک به نصب آبشخور و توزیع علوفه سهمی هرچند اندک در حفظ حیات وحش و ماندن در زیستگاهایشان داشته باشیم

نمایندگی انحصاری برترین شرکت های پزشکی دنیا