تکنولوژی انحصاری اینبادی باعث شـــده تـــا نتایج آنالیز دیگر به تخمین های تجربی وابسته نباشد. پارامترهایی مانند جنسیت و سن تأثیری در نتایج اندازه گیری ندارند و آنالیز به طور مستقیم با اندازه گیری امپدانس الکتریکی انجام می شود.

Medical CE

FDA Approved

برای مشاهده و مقایسه محصولات اینبادی به سایت اینبادی ایران مراجعه نمایید

نمایندگی انحصاری برترین شرکت‌های پزشکی دنیا