جراحی عروق

گواهی ها

ce
down
wolf-index
separator

لیزر ولف | WOLF

معرفی ویژگی‌ها درمان مزایا کمپانی لیزر دایود قدرتمند Wolf در سراسر جهان کاربری‌های بسیار مختلفی داشته است و برای بیماران، درمانی رضایت...

تجهیزات پزشکی جراحی عروق

تجهیزات پزشکی جراحی عروق و قلب برای درمان ضایعات عروقی در مراکز درمانی و کلینیک ها به کار می رود. شرکت تجهیزاتی ایده پزشکی اشکان نماینده انحصاری کمپانی A.R.C است که با تولید برترین تکنولوژی های لیزری خود جراحی های بسیار پیچیده چشمی تا قارچ ناخن را نیز درمان می کند.

WOLF

دستگاه wolf 1470nm کمپانی A.R.C سیستم لیزری کوچک با قابلیت بالاست برای درمان ضایعات عروقی اندام تحتانی که با معیارهای هر مرکز درمانی متناسب می باشد. wolf می تواند با قابلیت ها و تنظیمات متعددی بکار گرفته شود. در این سیستم پزشک می تواند تنظیمات پیش فرض را بکار گرفته یا پارامترهای مطلوب خود را ذخیره نماید.

NUVOLAS

پلـت فـرم لیـزری Nuvolas از لحـاظ عملکـردی یـک دسـتگاه چند کاربری محسوب می شود. بـا قابلیـت اتصال و سـاپورت فیبر هـای 300 ، 400 و 600 میکرون مـی توانـد انـواع درمـان هـای مرتبـط بـا تخصـص هـای جراحـی و پوستی را ارائه دهد.

فیلتر محصولات
country