آنالیز بدن

گواهی ها

FDA-icon
down
1564579420125-scaled
separator

اینبادی | InBody

معرفی مشاهده سایت نمایندگی تکنولوژی انحصاری اینبادی باعث شـــده تـــا نتایج آنالیز دیگر به تخمین های تجربی وابسته نباشد. پارامترهایی مانند جنسیت و سن...

تجهیزات پزشکی آنالایزر بدن

تجهیزات پزشکی اشکان، نماینده انحصاری برترین بادی آنالایزر دنیا، اینبادی به عنوان دقیق ترین دستگاه اندازه گیری BMI و اندازه گیری ترکیبات بدن است.

InBody

تکنولوژی انحصاری اینبادی باعث شـــده تـــا نتایج آنالیز دیگر به تخمین های تجربی وابسته نباشد. پارامترهایی مانند جنسیت و سن تأثیری در نتایج اندازه گیری ندارند و آنالیز به طور مستقیم با اندازه گیری امپدانس الکتریکی انجام می شود.

فیلتر محصولات
country