درد کمتر و درمان سریع 

لیزر سی لاس | C-LAC

دستگاه C-LAC ساخت کمپانی A.R.C و محصول کشور آلمان است. کمپانی  ;A.R.C.یکی از قوی ترین شرکت های تولید کننده لیزر در جهان است. این سیســـتم با بهره گیری از پیشرفته ترین تکنولوژی های تولید لیزر طراحی و ساخته شده است.

تکنولوژی لیزر C-LAC

به لطف استفاده از تکنولوژی رادیو فرکوئنسی در تولید لیزر CO2 ،دستگاه C-LAC در ابعاد کوچکتر تولید شـــده و در دو نوع مجهز به فیبـــر نوری و آینه ای (Articulated Arm) در دسترس پزشکان می باشد.

 از مزایای این لیزر اســـتفاده از پالس های با پهنای زمانی بسیار کوتاه میکرو ثانیه ایست که این امکان را به پزشک می دهد تا انرژی بالا را در زمان بســـیار کوتاه به بافت هدف وارد نمایـــد که این منجر به تخریب بافت هدف در اثر ایجاد حرارت در سلول و تبخیر آن شده که بـــه علت کوتاه بودن زمان، این حرارت به بافتهای ســـالم اطراف با کمترین میزان منتقل شـــده و روی بافتهای سالم اطراف اثر تخریبی نخواهد داشت. بنابراین از این لیزر می توان در از بین بردن بسیاری از ضایعات در مناطق حساس (مانند تارهای صوتی) که دقت بالایی را می طلبد استفاده کرد و با سرعت بالا و دقت زیاد ضایعه را از بین برد و به بافتهای سالم اطراف آسیب نرساند. ایــن خصوصیت بــــاعث شده تا بتوان از این لیــــزر با نصب micromanipulator و اســـکنر بر روی آن درطیف گسترده ای از بیماریهای ENT استفاده کرد.

Medical CE

درد کمتر و درمان سریع، این تفاوت سی لاس است

قابلیت ارتقاء در تکنولوژی C-LAC

ترکیـب یـک اسـکنر پوسـتی و زیبایـی بـا برنامـه هـای مختلـف برای درمان های پوستی مختلف

اسـتفاده از سیسـتم C-LAC در بیماریهـای زنـان بـا اتصـال آن بـه لاپاراسکوپها یا کولپوسکوپ ها

کاربردهای درمانی Otology با C-LAC

طــول مــوج 514 نانومتــر بــرای Coagulation عروقــی بســیار مناســب است، ایــن دســتگاه بــا تــوان خروجـی بـالا و ثابـت 8 وات ایمنـی و اسـتانداردهای لازم بـرای یک جراحــی یــا درمــان هــای درماتولوژیــک بــدون عارضــه را فراهــم می سازد.

کاربردهای درمانی Laryngology با Nuvolas 

دستگاه لیزر نوولاس با طول موج ۵۱۴ نانومتر و قدرت ۸ وات است. در ایـن طـول مـوج جـذب در اکسـی هموگلوبیـن و ملانیـن و ایجـاد حـرارت تخریبـی بـه خوبـی صـورت مـی گیـرد. عمــق نفــوذ کــم، ایــن لیــزر را جهــت از بیــن بــردن ضایعــات عروقـی و رنگدانـه ای سـطحی بـدون آسـیب بـه بافت هـای عمقـی مناســب ســاخته اســت. درمــان بیمــار در ایــن روش ســریع، بــا کمترین درد وعارضه و همراه با بهبودی سریع تر خواهد بود.

C-LAC بابهره گیری از پیشرفته ترین تکنولوژی های تولید لیزر طراحی و ساخته شده است

امتیازات دستگاه C-LAC

  • استفاده از منبع لیزر سرامیکی بسیار پایدار با طول عمر بالا

  • امکان تولید پالس هایی با زمان 50-30 میکرو ثانیه در مد Super Pulse

  • جذب بالا توسط آب

  • کمترین آسیب حرارتی

  • بالاترین دقت و ظرافت در نفوذ و برش

  • کنترل کامل در بافت های بسیار ظریف

مزایای سیستم اسکنر WEASEL

  • امــکان انتخــاب و طراحــی الگــوی تابــش لیــزر متناســب بــا شکل هندسی ضایعه تحت درمان

  • پسریع، دقیق و قابل اعتماد .

  • تکرارپذیری نتایج درمانها

  • ذخیره سازی پارامترهای تنظیم شده جهت درمان

فیبر یا بازوی مفصلی؟

تصمیم به نیاز شما بستگی دارد. تکنولوژی  waveguide به کار رفته در C-LAS امکان استفاده بسیار انعطاف پذیر از لیزر با سطح تحرک بالا را فراهم می کند.

گزینه ای با بازوی مفصلی کاملاً مناسب برای colposcopy و micromanipulators

 

ویژگی های منبع لیزر سرامیکی لیـــزر C-LAC

یکـــی از ویژگی های منحصر بفرد لیـــزر C-LAC دارا بودن منبع لیزر سرامیکی می باشـــد. در لیزرهایی با منبع لیزر فلزی، به دلیل واکنش پذیری بالای فلز (عمدتاً آلومینیوم) با مخلوط گاز داخل منبع، با گذشت زمان آلومینیوم خالص آزاد می شـــود. در اثر واکنش (اکسیداسیون) اکســـیژن آزاد موجود در گاز لیزر با این فلز، ترکیب مخلوط گازاصلی دچار تغییراتی می شود. همچنین به دلیل نوع عایق بندی منبع لیزر فلزی (O-ring) امکان ورود هوا و رطوبت به داخل منبع لیزر و تاثیر بر روی مخلوط گاز لیزر وجود دارد.

در منابع لیزر سرامیکی، تمام اجزای واکنش پذیر به خارج از منبع لیزر منتقل شـــده و تنها آلومینای خالص () در تماس باگازهای واکنش دهنده وجود دارد. به دلیل ساختار شیمیایی آلومینا، این ماده با گاز داخل منبع لیزر واکنش نمی دهد. در نتیجه پایداری و ماندگاری منابع لیزر سرامیکی فوق العاده بالاتر از منابع لیزر فلزی می باشد .از طرفی با توجه به اینکه ضریب انبساط گرمایــــی آلومینــا 3/1 ضریب انبســـاط گرمایی عنصر آلومینیوم اســـت و چون نوسانات گرمایــی منبــع لیــزر تاثیری مستقیم بر روی پایــداری لیــزر دارد، در نتیجـــــه منابـع لیــزر سرامیکـی عملکــــرد و پایداری بسیـار بهتـری در مقایسـه با لیزرهــای CO2 با منبـع فلـزی دارنـد. مجموعه این عوامل باعث می شـــود تا منبع لیزر سرامیکی دستگاه سی لاس توانایی ایجاد پالس هایی با Peak Power بالا در زمان های فوق العاده کوتاه (درحدود 50-30 میکروثانیه) را داشته باشد.

کمپانی سازنده

 A.R.C LASER

کمپانی A.R.C با بیش از 35 سال سابقه تولید کننده لیزرهای Co2، دایود، KTP است و بصورت تخصصی در زمینه جراحی، ENT و اندووسکولار و درماتولوژی فعالیت دارد.

این کمپانی متخصص در توسعه و تولید تکنولوژی های لیزر پزشکی است که در سال ۱۹۷۸ در آلمان تأسیس شد و اولین لیزر Nd:YAG برای جراحی آب مروارید توسط این کمپانی آلمانی تولید شد که نقطه عطفی در چشم پزشکی بشمار می رود.

استعلام قیمت

جهت اخذ مشاوره و یا لیست قیمت های دستگاه های اشکان اطالاعات زیر را پر کنید و در زمان مشخص شده با شما تماس حاصل خواهیم کرد

حوزه کاری
بازه زمانی تماس
این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .